dinsdag, 22 januari 2019

Felienne, TU Delft en Infotron

Felienne heeft informatica gestudeerd en is daarna gepromoveerd. Momenteel is ze werkzaam als Universitair docent op de TU Delft. Vanuit haar eigen bedrijf Infotron heeft Felienne een App ontwikkeld waarmee gemeten kan worden hoe groot de kans is op fouten in excel spreadsheets.