dinsdag, 22 januari 2019
 • 01
  01
 • 02
  02
 • 03
  03
 • 04
  04

Disclaimer

Voorwaarden voor gebruik
Leest u alstublieft de volgende voorwaarden voor gebruik. Door deze website te gebruiken wordt u geacht in te stemmen met deze voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De eigenaar van informatica.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid, schade of nadeel (inclusief maar niet beperkt tot indirect of resulterend verlies of verlies van nering, inkomen, winst, nut of kans) voortvloeiend uit uw gebruik (of onvermogen tot gebruik) van deze website

Gebruik van materiaal
De inhoud van de webpagina's is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Deze zijn niet bedoeld om specifieke eisen aan de orde te stellen, of specifiek advies te geven. De eigenaar van informatica.nl geeft geen garantie betreffende de juistheid, volledigheid, geschikheid voor het doel of voor het actueel houden van de inhoud en accepteert geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van uw gebruik.

Websites van derden
Deze website bevat links naar andere websites. Deze websites worden niet beheerd door de eigenaar van informatica.nl en vallen buiten controle van de eigenaar van informatica.nl. De eigenaar van informatica.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor deze websites. Het opnemen van links naar andere websites houdt niet in dat er enige verbinding, deelgenootschap, relatie of goedkeuring is voor deze websites of hun inhoud.

Geldende wet
Deze website en deze voorwaarden volgen uitsluitend de Nederlandse wet en zijn uitsluitend onderwerp van de Nederlandse rechtspraak.

Herziening
De eigenaar van informatica.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te herzien.