dinsdag, 22 januari 2019

007

Robotica


Universiteiten Robotica Nederland

Nederland kent een aantal universiteiten die zich bezig houden met Robotica als specialistische richting.

TU Delft
In Delft ligt de focus op Bio-robotics. Op de biologie geïnspireerde robots, met een focus op humanoïde robots.

Universiteit Twente
Welkom in de Operatiekamer van de Toekomst. De universiteit Twente specialiseert zich in robotica en robots die kunnen worden ingezet in de gezondheidszorg.

TU Eindhoven
TU Eindhoven specialiseert zich veel meer op het technische vak en de ontwikkeling van software voor robots. Er worden speciale colleges en instructies gegeven over robotica en het programmeren van microchips. Ter afsluiting worden zelf robots gebouwd en geprogrammeerd.
De TU Eindhoven beschikt over een Robot Lab. Deze concentreert zich op twee onderzoekslijnen:

Mens-Robot Interactie en Sociale Robots
Adaptieve en Lerende Agents

Mens-Robot Interactie en Sociale Robots Bij het onderzoek in de eerste lijn wordt gebruik gemaakt van een Icat-robot en twee Nao Aldebaran mensachtige robots. In een project gebruiken ID-onderzoekers neurale evolutionaire technieken in hun experimenten met Mens-Robot Interactie, bij voorbeeld met jonge kinderen bij wie autisme is vastgesteld. Ander onderzoek richt zich op algemene sociale aspecten van Mens-Robot Interactie. Het lange termijn-doel is te onderzoeken hoe robots het gemakkelijkst kunnen worden ingezet in ons dagelijks leven.

Adaptieve en Lerende Agents De tweede onderzoekslijn bestudeert technieken als Reinforcement Learning, Evolutionary Game Theory and Swarm Intelligence. Het doel is het besturen en coördineren van een groep agents of robots voor specifieke taken. Voor deze onderzoekslijn worden twee Nao Aldebaran robots gebruikt, alsmede vier Kephera III robots. De Nao Aldebaran robots leren door middel van multi-agent leeralgoritmes eenvoudige taken en vaardigheden in de context van robotvoetbal. Ze leren naar een bal toe te lopen, ertegen te schoppen, etc.

 

 

 

 

 

Robotica opleidingen

Deze opleiding kan gevolgd worden bij de volgende instellingen:

  • OUNL, Open Universiteit Nederland
  • RuG, de Rijksuniversiteit Groningen
  • Technische Universiteit Delft
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Universiteit Twente
  • Universiteit Utrecht